Zintuiglijke handicap

Zintuigelijke beperking

De ogen of uw visuele vermogen is één van de vijf zintuigen (naast horen, proeven, ruiken en voelen) die u helpen bij uw dagelijks bezigheden. Wanneer één of meer van de zintuigen beperkt wordt, betekent dat vaak een grote belemmering in uw zelfstandigheid. Uw vrijheid wordt in min of meerdere mate gehandicapt. Mobiliteit, werk of studie, vrijetijdsbesteding en de huiselijke omgeving worden hierdoor sterk beinvloed, en kunnen sterk in het gedrang komen.

Wanneer uw ogen medisch gezien uitbehandeld zijn, wil dat niet zeggen dat er verder niets aan uw visuele handicap of zintuiglijke beperking te doen is. Door middel van hulpmiddelen kan ervoor gezorgd worden dat u in de bovengenoemde situaties beter uit de voeten kunt. Daarvoor heeft Iris Huys honderden hulpmiddelen in huis.

Ga dus niet bij de pakken neerzitten, maar verdiep u in de mogelijkheden die er nog zijn om uw gewone bezigheden met zo min mogelijk hinder te blijven doen.