0

Blind of slechtziend

Blind of slechtziend: wat zijn de oorzaken?
Om u enig inzicht te geven in de oorzaken van een visuele handicap zoals slechtziendheid of blindheid, geven wij u hierbij enige informatie over het oog en de meest voorkomende oogziekten.

Bij slechtzienden is het vermogen om vormen en kleuren waar te nemen op een of meerdere onderdelen gestoord. De gezichtsscherpte waarmee iemand iets waarneemt, wordt uitgedrukt in het begrip visus. De visus is de gezichtsscherpte in een bepaalde maat uitgedrukt. Wanneer de gezichtsscherpte of visus minder is dan in een normale situatie, spreken we van een visuele beperking. Omdat het oog een van de vijf zintuigen is, kunnen we ook wel spreken van een zintuiglijke beperking.

Werking van het oog
Via het oog worden de van buiten komende lichtstralen dusdanig gebroken, dat zij goed op ons netvlies geprojecteerd worden. In het netvlies bevindt zich de zogenaamde blinde vlek, de aanhechtingsplaats van de oogzenuw. Via deze oogzenuw wordt de informatie van het netvlies naar de hersenschors gezonden. Daar vindt de uiteindelijke waarneming plaats. Om een juiste projectie op het netvlies te bewerkstelligen, moeten in ons oog een aantal brekingen van lichtstralen plaatsvinden. Het hoornvlies, de lens en het glasachtig lichaam zorgen samen voor deze lichtbreking. Bij bijziendheid worden lichtstralen van veraf gelegen voorwerpen te sterk gebroken, met als gevolg dat het beeld voor het netvlies valt. Hierdoor wordt aan de hersenen een wazig beeld doorgegeven. Bij verziendheid worden lichtstralen van dichtbij gelegen voorwerpen te zwak gebogen, waardoor het beeld achter het netvlies valt. Om die reden wordt ook in het geval van verziendheid een wazig beeld aan de hersenen doorgegeven.

Het netvlies
Een ander veel voorkomend probleem bij mensen die blind of slechtziend zijn, wat veroorzaakt wordt door het oog, is het netvlies. Het netvlies is een ingewikkeld onderdeel van het oog. Het netvlies is belangrijk voor een goede opvang van de binnenvallende lichtstralen. Verder is belangrijk om te weten dat de storingen in het netvlies meestal veroorzaakt worden door de kegeltjes, de staafjes, de gele vlek of andere problemen die delen van het netvlies beschadigen, waardoor uitvallen in het gezichtsveld ontstaan.

Het gezichtsveld
Het gezichtsveld is de ruimte waarin wij verschillende voorwerpen gelijktijdig kunnen waarnemen. Voor een veilige deelname aan het maatschappelijk leven is het van groot belang, dat ons gezichtsveld intact is. Wanneer dit niet het geval is, kan het gebeuren dat de persoon in kwestie overal overheen struikelt of overal tegenaan botst, omdat het voorwerp net buiten zijn of haar gezichtsveld valt. Het kan ook voorkomen dat er sprake is van scotomen. Dit zijn blinde vlekken in het gezichtsveld die worden veroorzaakt door aandoeningen van het netvlies.

Als omstanders van slechtzienden en blinden is het goed om te beseffen dat het slechtziend of blind worden een sterke psychische doorwerking kan hebben bij degene met de visuele handicap. De acceptatie dat men zich in een proces van doorgaande visuele beperking bevindt, kan een lange tijd duren. Bij aangeboren blindheid speelt vaak weer een andere psychische problematiek, die ook niet onderschat moet worden.

Over de meest voorkomende oogziekten hebben wij informatie op onze website gezet, die u kunt vinden op de pagina ‘Oogaandoeningen‘.

Regionale centra
Iris Huys werkt samen met de instituten Bartiméus en Koninklijke Visio. Bij deze instituten kunt u terecht voor hulpmiddelenadvies wanneer u een visuele handicap heeft. Deze hulpmiddelen worden vervolgens door Iris Huys geleverd, vaak betaald door uw zorgverzekering.

Naast hulpmiddelenadvies helpt Bartiméus of Koninklijke Visio u ook met zaken zoals revalidatie, mobiliteit en zelfstandigheid, lichtadvies voor in uw huis, computercursussen en vrijetijdsbesteding. Zo wordt aan uw beperkingen zoveel mogelijk tegemoetgekomen.

Meer informatie over beide instituten kunt u vinden op de website van Bartiméus en de website van Koninklijke Visio.