Iris Huys

Macula-bijeenkomst woensdag 30 januari 2019 in Rotterdam

Hulpmiddelenleverancier Iris Huys zal het gemak en gebruik van diverse hulpmiddelen demonsteren.

Macula-cafés/bijeenkomsten worden gehouden in een café of een ruimte in bijvoorbeeld een buurthuis. Ook hier staat lotgenotencontact en uitwisselen van ervaringen centraal.
Soms wordt een gastspreker uitgenodigd om iets te vertellen over bijvoorbeeld een hulpmiddel. De organisatoren vinden het prettig als u zich van te voren aanmeldt.

Voor meer informatie:

https://maculavereniging.nl/agenda/macula-cafes-bijeenkomsten/